พระเครื่องทั้งหมด 289 ชิ้น
     ตะกร้าพระเครื่อง : (0) 
   ประเภทพระเครื่อง
พระสมเด็จ (12) พระเนื้อดิน (5) พระเนื้อชิน (3) พระเนื้อผง (0) พระกริ่ง (0) พระรูปหล่อ (9) พระเหรียญ (39) เหรียญหล่อ (22) พระปิดตา (0) พระบูชา (0) เครื่องราง (10)
   เมนูช่วยเหลือ
วิธีการชำระเงิน
เงื่อนไขการรับประกัน
ติดต่อเรา
   สถิติสินค้า
พระเครื่องทั้งหมด 289 ชิ้น
พระเครื่องถูกจองแล้ว 0 ชิ้น
พระเครื่องบูชาแล้ว 0 ชิ้น
พระเครื่องคงเหลือ 100 ชิ้น
   บทความน่าอ่าน
ถูกจริงแท้ แท้หรือเปล่า?
ต่อพระน่าเกลียดไปมั้ย?
ไม่มีกล้องห้ามดู ไปไกล ๆ
ทำไมไม่รับ? พกง.เก็บเงินปลายทาง
  รับข่าวสารผ่าน SMS
หมายเลขโทรศัพท์

สมัคร ยกเลิกการรับข่าว
  ประวัติผู้สร้างพระเครื่อง
หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง
หลวงพ่อปี้ วัดด่านลานหอย
หลวงปู่โถม วัดธรรมปัญญาราม
หลวงปู่สวน วัดนาอุดม
หลวงปู่หมุน วัดเขาแดงตะวันตก
หลวงปู่กรับ วัดโกรกกราก
หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง
หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง
สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
หลวงพ่อนก วัดสังกะสี
หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย
ครูบาหล้า วัดป่าตึง
พระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม
พระอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ
หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ
หลวงพ่อผ่อง วัดคูหาสวรรค์
หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง
หลวงพ่ออ้น วัดบางจาก
หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม
หลวงปู่ครีพ วัดสมถะ
ประวัติผู้สร้างทั้งหมด
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

พระเครื่อง ศักดิ์ตลิ่งชัน


พระเครื่อง อีซี่อมูเล็ต


พระเครื่องทามอมูเล็ตดอทคอม

มาดูพระดอทคอม

พระหลวงตา

ตือ (เจริญ) ท่าพระจันทร์

แป๊ะ บางกะพร้อม

 
ตำนานพระพุทธรูป

การสร้างพระพุทธรูปเพื่อไว้สำหรับทำการสักการะบูชาแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
ได้มีการสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ปฐมเหตุที่จะมีการ
สร้างขึ้นนั้น ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา
บนสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์นั้น สมเด็จพระเจ้าประเสนทิราชาแห่งกรุงโกศลรัฐมิได้ทรงเห็นพระพุทธองค์
เป็นเวลาช้านาน ทรงมีพระทัยระลึกถึง จึงมีพระราชบัญชาสั่งให้ช่างเอาไม้แก่นจันทร์แดงมาแกะสลัก
ทำเป็นพระพุทธรูป แล้วทรงให้ประดิษฐานไว้เหนืออาสนะที่สมเด็จพระพุทธองค์เคยประทับ

ครั้นเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จพระดำเนินกลับลงมาจากดาวดึงษ์มาถึงที่ประทับนั้น ด้วยอำนาจพระพุทธนุภาพบันดาลให้พระพุทธรูปที่จำลองขึ้นด้วยไม้แก่นจันทร์แดงนั้น เลื่อนหลีก
ออกไปจากพระพุทธอาสนะให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตาแก่คนทั้งหลาย สมเด็จพระพุทธศาสนิกชน
ที่ต้องการจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นไว้ สำหรับทำการสักการะบูชาภายหลังที่สมเด็จพระพุทธองค์
ได้เสด็จพระปรินิพานแล้ว ที่คือต้นเหตุที่ทำให้เกิดมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น

ภายหลังเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพานไปแล้ว การสร้างพระพุทธรูป
เพื่อไว้สำหรับสักการะบูชาแทนพระพุทธองค์ก็ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายนัก ส่วนมากนิยมสร้างวัตถุ
ต่างๆ เช่น พระสถูปเจดีย์ พระเสมาธรรมจักร์ หรือรอยพระพุทธบาท ไว้เป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค์
แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แพร่หลายออกไป อย่างกว้างขวางเจริญรอยตามกันมา
จนตราบเท่าทุกวันนี้

เนื่องจากศาสนาพราหมณ์ได้ถือกำเนิดมาก่อนพระพุทธศาสนา และตามคติทางไสยศาสตร์ของ
พราหมณ์ ถือเอาเทพเจ้าเป็นสรณะ บรรดาเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายสามารถจะบันดาล ความสุข
สวัสดีหรือความพิบัติได้จึงได้เกิดมีพิธีการบวงสรวง กระทำยัญขึ้น ผู้ใดทำการบวงสรวงบูชายัญแก่
เทพเจ้า เทพเจ้าก็จะบันดาลให้เกิดความสุขสวัสดิพิพัฒมงคล ผู้ใดละเว้น เทพเจ้าก็จะพิโรธ บันดาล
ให้ได้รับทุกข์ภัยพิบัตินานาประการดังนั้น เมื่อพระพุทธศาสนาได้กำเนิดขึ้นและเจริญรุ่งเรืองมาเป็น
ลำดับ บรรดาผู้ถือศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้น ได้หันมาเคารพเชื่อถือในพระพุทธศาสนา จึงได้นำ
เอาคติประเพณีทางศาสนาพราหมณ์มาดัดแปลงโดยแทรกคติทางพระพุทธศาสนาลงไป เป็นการ
ผสมผสานตามความศรัทธาเชื่อถือของตน โดยนัยเหตุวาคติศาสนาของพราหมณ์นั้น ยังมีอานุภาพ
เป็นที่เชื่อถือกันอยู่แล้ว ถ้าหากรวมคติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วแล้วว่าเป็น
ของจริงแน่แท้อันอาจพิสูจน์ได้ทุกกาลสมัย เข้าไปในคติลัทธินั้นย่อมจะเรื่องอานุภาพยิ่งกว่าเป็นแน่

โดยคติที่ทางศาสนาพราหมณ์ถือว่า บรรดามนุษย์ที่ได้ถืออุบัติขึ้นมาในโลกนี้ ย่อมมีเทพเจ้า
เข้าคุ้มครองรักษาตั้งแต่เกิดมาทีเดียว เมื่อคตินี้ได้เข้ามาปะปนในพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่มีพิธีการ
บวงสรวงบูชายัญดังนั้นที่พึ่งของพระพุทธศาสนิกชนของเรานั้น ก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าคุณพระรัตน-
ตรัย อันมีคุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ อันเป็นสรณะของพุทธศาสนิกชน

การสร้างพระพุทธรูปประจำวันเกิดจึงเกิดมีขึ้นตามนัยคตินี้ ท่านโบราณจารย์จึงได้นำเอาคุณ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เข้ามาเป็นเครื่องบำบัดทุกข์ภัยและส่งเสริมความสุขสวัสดิพิพัฒมงคล
อันเกี่ยวกับผลที่เทพยดาแต่ละองค์เข้ามาเสวยอายุหรือเข้ามาแทรก โดยกำหนดตกแต่งพระปริตร
แต่ละบท มาเป็นเครื่องสวดมนต์คุ้มครองป้องกันให้เข้ากับเรื่องของเทพยดาแต่ละองค์ไป ทั้งยัง
กำหนดเอาพระพุทธรูปปางต่างๆ ให้เป็นพระพุทธรูปประจำวันให้ตรงหับเทพยดา ที่เข้ามาเสวย
และเข้ามาแทรกเป็นรายองค์ไปเพื่อที่พุทธศาสนิกชนจะได้สร้างพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตน
ไว้สักการะบูชา เพื่อขจัดปัดเป่าทุกข์ภัยพิบัติและให้เกิดความสุขสวัสดิพิพัฒมงคลแก่ตน ซึ่งถ้า
ได้ทำการสักการะบูชาเป็นกิจวัตรแล้ว จะบังเกิดโชคลาภผลศุภมงคลสวัสดีมีชัยทุกวันคืนแลฯ

 
 
   ตะกร้าพระเครื่อง

ดูตะกร้าพระเครื่อง
แจ้งการชำระเงิน
ตรวจสอบวันจัดส่ง
สถานะการส่งพระเครื่อง

   พระเครื่องแนะนำ

หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ซุ้มกอหรือสิบสตางค์ยุคต้นเนื้อผงจุ่มรักเนื้อหาเก่าจ.นนทบุรี 

(บูชาแล้ว) บาท


หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี ตะกรุดสาริกา-ยุคต้นขนาด1นิ้วครึ่งแกนทองแดงถักเชือกขึ้น4เสาลงรักเก่า 

โทรถาม£ บาท


หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง เหรียญหล่อสมเด็จมีหูพิมพ์แหลมเนื้อทองผสมเปียกทองผิวพระเดิมฯจ.อ่างทอง 

โทรถาม£ บาท


พระชัยวัฒน์ล.พเผย วัดบางหญ้าแพรก เนื้อทองผสมสมเด็จพระสังฆราชแพทรงเป็นประธานพิธีจัดสร้างพศ2481กทม 

โทรถาม£ บาท


หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว จ.สุพรรณ พิมพ์นาคปรก๕เนื้อโลหะผสมสภาพสวยผิวพรรณเดิมฯจ.สุพรรณบุรี 

โทรถาม£ บาท


พระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีน(องค์ที่4) พิมพ์สังฆฏิยาวหน้าCตอกโค๊ตเนื้อโลหะผสมสภาพสวยสร้างช่วงพศ2485กทม 

โทรถาม£ บาท


พระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีน(แต่งใหม่) เนื้อทองผสมองค์พระล้ำหนาตอกโค๊ตคมชัดสร้างช่วงพศ2485จ.กทม 

(ขายแล้ว) บาท


พระเนื้อผงกรุวัดท้ายตลาด จ.กทม พิมพ์ปรกโพธิ์ใบใหญเนื้อผงผสมใบลานเป็นพระเนื้อผงยอดนิยมจ.กทม 

โทรถาม£ บาท


พระครูสอน วัดมักกะสัน พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสันพิมพ์หน้าเดียวเนื้อทองผสมสร้างพศ2484กทม 

โทรถาม£ บาท


หลวงพ่อห้อง วัดช่องลมจ.ราชบุรี พระกริ่งน้ำท่วมหลังยันต์นะเนื้อทองผสมเจ้าคุณศรี(สนธิ์)ประธานจัดสร้าง 

โทรถาม£ บาท


หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว จ.สุพรรณ พิมพ์กลีบบัว-หลังปิดตาเนื้อโลหะผสมยุคต้นฯของสร้างพระจ.สุพรรณบุรี  

โทรถาม£ บาท


เจ้าคุณศรี(สนธิ์)วัดสุทัศน์ฯ เหรียญหล่อพระประจำวันพิมพ์ขัดสมาธิเพชรอุ้มบาตรเนื้อทองผสมจ.กทม 

(จองแล้ว) บาท


เหรียญหล่อลพ.วัดเขาตะเครา เพชรบุรี พิมพ์พระพุทธชินราชหลัง12นักกษัตร์ปีแพะเนื้อทองผสมสร้างพศ2488 

โทรถาม£ บาท


หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่(องค์ที่2) เหรียญพิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกระหลั่ยทองสร้างช่วงพ.ศ2512จ.สุพรรณบุรี 

(ขายแล้ว) บาท


หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์เสมาบล็อกประสบการณ์เนื้อทองแดงสวย-จมูกโด่งจ.ปัตตานี 

(บูชาแล้ว) บาท


หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ สิงห์3ขวัญงาแกะศิลป์ปากเจาะนิยมอกใหญ่ลำตัวล่ำสันใบหางสวยงามจ.นครสวรรค์
 

โทรถาม£ บาท


พระระฆัง หลังฆ้อน(องค์ที่1) ยุคต้น-ตัดหัวท้ายพิมพ์มาตรฐานเนื้อทองผสมเปืยกน้ำทองจ.กทม 

(โชว์พระ)* บาท


พระสมเด็จบางขุนพรหม 09 พิมพ์เจดีย์มีหูเนื้อขาวนุ่มนวลดูแล้วช่างซึ้งตาสร้างพ.ศ2509จ.กทม 

(บูชาแล้ว) บาท


หลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เหรียญรูปไข่ เนื้อเงินรุ่นพิเศษหมายเลข306 สร้างพศ2524จ.ชลบุรี 

(บูชาแล้ว) บาท


พระเครื่องแนะนำทั้งหมด
   เปิดโลกพระเครื่อง
เปิดโลกสมเด็จ
เปิดโลกพระกรุ
ทำเนียบสมเด็จพระสังฆราชไทย
ตำนานพระพุทธรูป
หลักการดูพระเบื้องต้น
รายนานเกจิอาจารย์
อ่านบทความทั้งหมด